Kategorie produktů

Výrobci

Provozovatel

vysokotlaky-cistic.com
AKP spol. s r.o.
Proškovo nám. 21
614 00 Brno, IČ 44013833


Doporučení pro majitele vysokotlakého čističe

 
Po ukončení práce

-          Vypnout stroj vypínačem ON/OFF

-          Odpojte vodu

-          Stisknutím pistole uvolněte zbylý tlak

-          Zkontrolujte přívodní kabel, vysokotlakou hadici a příslušenství

-          Zkontrolujte vstupní filtr na sání čističe

-          Uložte čistič na suchém a bezpečném místě.

Na konci sezony – zazimování stroje


-          Ze stroje vypustíme všechnu vodu. (odpojte vysokotlakou hadici, sání zůstane volné, nepřipojíme vodu. Stroj pustíme na prázdno cca 20-30s. Jakmile ze stroje přestane vytékat voda, stroj vypneme.

-          Vypustíme vodu z vysokotlaké hadice i ze zbylého příslušenství.

-          Zkontrolujeme el. přívodní kabel, vysokotlakou hadici a veškeré příslušenství

-          Vyčistíme filtr v sání.

-          Stroj očistíme a uložíme na suché bezpečné místo

Před prvním spuštěním po zimě.


-          Znovu prohlédne stroj a příslušenství, jestli je vše v pořádku.

-          Dodržíme postup údržby v návodu (výměna oleje např.)

-          Stroj zkompletujeme a připojíme vodu

-          El. kabel necháme odpojen a zavodníme stroj a pistoli bez rozběhnutého čerpadla

Zapojíme el. kabel a stroj můžeme použít